James Button Group 

James Button Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ulicy Cybernetyki 10, wpisana od rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540937, posiadająca NIP: 5213687868, REGON: 360717420, wysokość kapitału zakładowego 131 550,00 złSiedziba spółki

JAMES BUTTON GROUP SP. Z O.O.

UL. CYBERNETYKI 10

02-677 WARSZAWA

NIP: 521-368-78-68

REGON: 360717420